Agnieszka Dutka "Kolekcja - matryce"

2017-10-12

Wystawa jest kolejną odsłoną projektu artystycznego Słońca i Księżyce. Wycięte laserowo miedziane matryce wklęsłodrukowe, z druku których powstał cykl akwatint Słońca i Księżyce (wystawiony w lutym 2017 w MCSG w Krakowie), tym razem zeskanowane, przetworzone w obraz, stają się tematem i inspiracją grafik cyfrowych z cyklu Kolekcja.

Równorzędnym cyklem zrealizowanym w technice ślepego druku na papierze z tych samych matryc są Wschody i Zachody, reliefy, w których istota rzeczy polega na konstrukcji układu tłoczonych elementów.

Na wystawie zostaną również zaprezentowane gabloty prezentujące matryce jako zbiory artefaktów.