ARCHITEKTURA SZTUKI. PRZESTRZEŃ WNETRZA

2017-12-12

Zaistniały kilka lata temu cykl wystaw pt. „Architektura sztuki" doczekał się już trzeciej edycji. Rozwinięty zawsze o wiodący problem dotyczył kolejno: „Struktury obrazu" w 2015 roku i „Przestrzeni koloru" rok temu. W wystawie biorą udział młodzi artyści zrzeszeni w naszym stowarzyszeniu i z myślą właśnie o nich Zarząd ZPAP Okręgu Krakowskiego organizuje pokazy, dające przekrojowy ogląd zakresu twórczości młodego pokolenia adeptów sztuki. Pomysłodawczynią i kuratorką cyklu jest koleżanka Joanna Banek czuwająca nad doborem uczestników wystawy, jej kształtem i projektem katalogu. Wystawa odbywa się zawsze w Galerii Kotłownia Politechniki Krakowskiej, za co bardzo serdecznie dziękujemy prof. Stefanowi Dousie – przewodniczącemu Rady Programowej Galerii Politechniki Krakowskiej i Panią Danucie Zajdzie oraz Ewie Szczupak, opiekunkom galerii.

W tym roku w wystawie bierze udział 9 artystów, w zdecydowanej większości absolwentów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pochylając się nad „Przestrzenią wnętrza", poprzez swe obrazy dadzą odpowiedź na zadane im pytania dotyczące szerokich możliwości interpretacyjnych powyższego tematu. Można go potraktować dosłownie, skupiając się na otoczeniu, w którym przebywamy, ale można pójść znacznie dalej, odnosząc się do życia duchowego człowieka, jego psychiki, indywidualności i oryginalności, zastanowić się nad istotą bytu i mieszkającą w nas wrażliwością. Samo słowo wnętrze posiada tak wiele odniesień i synonimów, że jego analiza i ostateczne, plastyczne decyzje ujawnić mogą ciekawy przekrój zainteresowania twórców problemem, którego wielowarstwowość stanowi częsty motyw artystycznych działań.

Zapraszamy więc na wystawę, której trwałym śladem pozostanie nie tylko ten katalog, ale również, a może przede wszystkim, wyniesione z niej wrażenia i refleksje...

Kraków, 15 listopad 2017

Joanna Warchoł - Prezes ZPAP OK