Mały Format 2018

2018-01-07

Wystawa Małych Form Malarskich

Mały Format 2018

Galeria Raven w Krakowie, ul. Brzozowa 7

30.03 - 14.04.2018

Organizatorzy:
Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski
Klub Malarzy ZPAP OK
Galeria Sztuki Raven

W wystawie mogą wziąć udział artyści zrzeszeni w ZPAP Okręgu Krakowskiego mający na bieżąco uregulowane składki członkowskie

Każdy artysta może zgłosić:

1 pracę z zakresu malarstwa wykonaną w ostatnich 2 latach, której suma 2 boków: wysokość + szerokość wraz z ramą nie przekracza 62 cm

Wystawie towarzyszyć będzie katalog

Materiały do katalogu:

reprodukcja pracy w formacie jpg rozdzielczości 300 DPI na płycie CD

dokładny opis pracy: imię i nazwisko, tytuł, technika, wymiary, rok

Materiały składamy u kuratorów wystawy w biurze ZPAP OK w dniach 20 – 21 lutego 2018 w godzinach 11.00-15.00

lub na adres e-mail: zbyszek.artysta@gmail.com do 21 lutego 2018

Opłata składkowa na druk katalogu wynosi 30 zł, płatna u kuratorów wystawy w biurze ZPAP

Informacji udzielają kuratorzy wystawy: Ewa Ławrusiewicz - tel. 603 125 958

Zbigniew Palka - tel. 503 168 016


Prace powinny być dostarczone indywidualnie do Galerii Sztuki Raven, Kraków, ul. Brzozowa 7 w dniach 26-27 marca 2018 w godzinach 11.00 – 17.00

Wernisaż wystawy odbędzie się 4 kwietnia (środa ) godzina 17.00

Prosimy o bezwzględny odbiór prac 16 kwietnia (poniedziałek)w godzinach 11.00-16.00


Składki członkowskie można uregulować w księgowości ZPAP OK w dniach:
od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-15.00