Repartycje

2018-12-18

Przypominamy!!!

Termin nadsyłania wniosków, do Zarządu Głownego ZPAP, na repartycję pośrednią z Funduszu Wspierania Twórczości oraz z Funduszu Socjalnego upływa 31 grudnia każdego roku, zaś na repartycję bezpośrednią 31 stycznia.