7 WYMIAR SZTUKI

2017-04-08


Projekt „Siódmy wymiar sztuki" dotyczy współpracy pomiędzy Okręgami ZPAP w zakresie organizacji wspólnych wystaw. Przewidujemy coroczną cykliczność ekspozycji w każdym z Okręgów. W skład grupy wchodzą członkowie Okręgów: Krakowskiego, Katowickiego, Opolskiego i Wrocławskiego.
W ramach jednego cyklu odbędą się 4 wystawy w każdym
z Okręgów uczestniczącym w projekcie.
Pierwsza edycja, odbywa się pod hasłem „Siódmy wymiar sztuki" i obejmuje prace z zakresu malarstwa.
Wystawa we Wrocławiu jest drugą wystawą tego projektu, a jej wernisaż odbędzie się 8 lwietnia 2017r o godz 17 w Muzeum Miejskim "Arsenał" we Wrocławiu.