Konkurs graficzny im. Bednarczyków

2016-01-01 - 2016-04-30
Przedłużony nabór do konkursu !!!! Konkurs Graficzny im. Bednarczyków Ogłoszenie konkursu Kapituła Konkursu Graficznego o Nagrodę im. Krystyny i Czesława Bednarczyków zawiadamia, że w związku z zainteresowaniem ze strony Artystów, którzy nie zdążyli przygotować prac konkursowych, termin zgłoszenia się do Konkursu zostaje przedłużony do 30 kwietnia 2016 r. Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zarząd Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego ogłaszają pierwszą edycję Konkursu Graficznego o Nagrodę im. Krystyny i Czesława Bednarczyków. Wyróżnienie przyznawane będzie za zestaw grafik warsztatowych wykonanych do tomu poe­ty­ckiego wydanego przez londyńską Oficynę Poetów i Malarzy, wybranego z następującej listy: Czesław Bednarczyk, Rosocha, Londyn 1978, Jan Brzękowski, Przyszłość nieotwarta, Londyn 1959, Marian Czuchnowski, Angielska zima 1947. Poemat z szuflady, Londyn 1966, Jan Darowski, Drzewo sprzeczki, Londyn 1969, Wacław Iwaniuk, Lustro, Londyn 1971. Teksty wymienionych zbiorów poetyckich dostępne są po kliknięciu w tytuł. Nagroda pieniężna w tej edycji wynosi 15 000 złotych. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla członków Związku Polskich Artystów Plastyków i członków Zrzeszenia Polskich Artystów Plastyków w Wielkiej Brytanii. Termin upływa 30 kwietnia 2016 roku. Prace konkursowe powinny być składane osobiście na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (portiernia) lub za pośrednictwem poczty. Uwaga! Podany w regulaminie wymiar (26x39 cm) to wymiar papieru, nie matrycy. Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są poniżej. Bliższe informacje oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej Katedry Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki UJ: www.edytorstwo.polonistyka.uj.edu.pl. Pytania można kierować na adres: konkurs.opim@gmail.com, pracownia.opim@uj.edu.pl lub biurozpapok@gmail.com. Sekretarzem jury jest Justyna Wysocka. Formularze do pobrania na stronie UJ: http://www.edytorstwo.polonistyka.uj.edu.pl/katedra/aktualnosci?p_p_id=56_INSTANCE_hi1YQxUGmdBT&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=15266944&articleId=89544706