KONKURS na wykonanie projektu pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tarnowie wraz z koncepcją zagospodarowania jego otoczenia.

2018-08-29 - 2018-10-18

Regulamin, oraz wszystkie niezbędne informacje o konkursie pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1487395,zarzadzenie-nr-3482018-prezydenta-miasta-tarnowa-z-dnia-29-sierpnia-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-konk.html