9. Triennale Młodych – Open call

2019-11-10 - 2020-06-07

Orońsko zaprasza do udziału w Triennale młodych. Wbrew nazwie, nie ma ograniczeń wiekowych, liczy się świeżość spojrzenia.

9 Triennale Młodych
18.04.2020 – 07.06.2020
Centrum Rzeźby Polskiej w OrońskuDążymy do ideału, chcemy zmieniać świat na lepszy
9. Triennale Młodych – open callTriennale Młodych w Orońsku od początku istnienia skupiało się na prezentacji najciekawszych tendencji w sztuce najmłodszego pokolenia. Zgodnie z zamierzeniem miało wyróżniać się na tle innych tego typu wydarzeń swoją otwartą formułą. Przez ostatnie lata zmieniały się metody wyboru artystów, jednak w dalszym ciągu w znacznym stopniu opierały się na selekcji dokonywanej przez doświadczonych kuratorów i krytyków.
Uczestnicy dotychczasowych edycji triennale reprezentowali różne tendencje pojawiające się w sztuce współczesnej, punkty widzenia, metodologie pracy artystycznej oraz środowiska. Ich praktyka artystyczna i doświadczenia składają się na szeroką perspektywę, dzięki której Triennale Młodych ujawnia aktualne problemy trudne do uchwycenia w scentralizowanym obiegu sztuki.
Jako organizatorzy kolejnej edycji zachęcamy do udziału w projekcie oraz do zaznajomienia się z jego założeniami.Założenia 9. Edycji Triennale Młodych
Jako kuratorzy, artyści, dyrektorzy instytucji szeroko debatujemy na temat problemów nurtujących współczesny świat. Czy my, jako reprezentanci świata sztuki jesteśmy w stanie realnie coś zmienić? Triennale Młodych po raz kolejny skupi się na sztuce rozumianej jako narzędzie zmian. Wektory tych zmian skierowane były do tej pory w różne strony, czasem kwestionujące obecny stan rzeczy. Do planowanego Triennale chciałabym zaprosić artystki i artystów, którzy dostrzegają obecne zagrożenia wobec zasobów i wartości, które wymagają naszej ochrony i pielęgnacji. Proponuję zatem szereg działań, które z jednej strony pokazywałyby alternatywę w pracy z instytucją, z drugiej zaś wytyczały kierunek postępowań i wzorce na przyszłość. Byłyby poszukiwaniem nowych rozwiązań. Na poprzednim Triennale artyści zakwestionowali, czy też poddali dyskusji, system instytucji. W obecnej edycji mogliby go wesprzeć.
Co dzisiaj powinno znajdować się pod szczególną ochroną? Poza wszystkimi istotami żyjącymi i zasobami naturalnymi powinno się zadbać o każdy element życia człowieka. Zarówno przestrzeń, jak i czas ulegają degradacji i zaniedbaniu. Otaczamy się zbyt wieloma przedmiotami, a czas poświęcamy na sprawy zarobkowe i obowiązki. Człowiek traci życiową energię, marnując otoczenie i siebie na poziomie podstawowych zachowań.
Zagrożenie utraty równowagi klimatycznej jest już nie tylko leadem z pierwszych stron gazet. Dyskusja o nim stała się naszą codziennością. W proponowanej koncepcji Triennale chciałabym się odnieść do kilku źródeł i tez, które kierują zainteresowanie ku praktykom artystycznym. Na ile podejmowanie tych tematów przez artystów jest dzisiaj ważne, a na ile niezbędne? Jak niezbędne jest przekształcenie strategii działania, skoncentrowane na ochronie środowiska i próbie znalezienia rozwiązań w odzyskaniu i uratowaniu już zdegradowanej jego części. W jaki sposób artyści i sztuka może współgrać dzisiaj z naturą, nie działając na jej szkodę.
Zapraszam do rozmów, dyskusji i przedstawienia swojego pomysłu na projekt. Sprawdźmy czy świat sztuki może pomóc w zmianie całego świata na lepsze.
Marta Czyż*
Kuratorka 9. Triennale Młodych
*Marta Czyż – historyczka sztuki, kuratorka, autorka tekstów i książek o sztuce współczesnej. Członkini AICA.Jak aplikować?
Wyślij swoje zgłoszenie zawierające portoflio do 25 MB mailem o tytule Orońsko i Miasto, w którym chcesz odbyć spotkanie z kuratorką (np. Orońsko Łódź).Będziemy kontaktować się w wybranymi osobami i informować o dokładnym terminie i miejscu spotkania.
mail: triennale.oronsko@gmail.com
Więcej informacji na stronie www.rzezba-oronsko.plSpotkania z artystami:
14 - 15 listopada: Łódź
17 - 18 listopada: Kraków
20 - 22 listopada: Poznań, Szczecin
27-28 listopada: Lublin
2 grudnia: Gdańsk
4 - 6 grudnia: Katowice, Wrocław
9 i 12 grudnia: WarszawaDeadline:
9 listopada: dla osób chcących odbyć spotkania w Łodzi, Krakowie, Poznaniu i Szczecinie
20 listopada: dla osób chcących odbyć spotkania w Lublinie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i Warszawie.
Zastrzegamy też, że wysłanie zgłoszenia wiąże się ze zgodą na klauzulę RODO.

Więcej informacji: https://www.rzezba-oronsko.pl/index.php?aktualnosc...,1446,9._triennale_mlodych_%E2%80%93_open_call_

Paweł Czyż
Specjalista ds. promocji
Promotion

Tel.: +48 48 618 45 16 wew. 31
E-mail: p.czyz@rzezba-oronsko.plCentrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko
Tel.: +48 48 618 40 27, +48 48 618 45 16
Fax: +48 48 618 44 89
E-mail: sekretariat@rzezba-oronsko.pl
www.rzezba-oronsko.pl, www.sculpture.art.pl