KRAKOWSKIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE 2019 – DIALOGI.

2019-05-01 - 2019-09-30

KRAKOWSKIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE 2019 – DIALOGI.

MALARSTWO RZEŹBA RYSUNEK

Organizator: Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski

„Krakowskie Spotkania Artystyczne 2019 – DIALOGI. Malarstwo Rzeźba Rysunek" to druga odsłona ogólnokrakowskiej imprezy organizowanej przez ZPAP Okręg Krakowski.

Projekt ma na celu pokazanie w niespotykanym do tej pory wymiarze potencjał środowiska artystycznego Krakowa poprzez zakrojoną na bardzo szeroką skalę prezentację wielopokoleniowego, współczesnego dorobku profesjonalnych artystów sztuk pięknych, mieszkających i tworzących w Krakowie. Artyści zaprezentują swą twórczość w najważniejszych krakowskich instytucjach kultury, muzeach i wielu prywatnych galeriach sztuki. Projekt obejmować będzie działania i koncepcje artystyczne typowe dla szeroko pojętej sztuki współczesnej o charakterze klasycznym i wynikających z niego działań interdyscyplinarnych i multimedialnych. Tytułowy dialog jest próbą nawiązania rozmowy, wymiany poglądów, zdefiniowania zależności, wykazania różnic i podobieństw interpretacyjnych dzieł oraz postaw ich twórców zarówno pomiędzy artystą i jego dziełem jak i samymi artystami, pomiędzy pokoleniami, twórcą a odbiorcą oraz różnymi koncepcjami w sztuce.

Projekt ma na celu promocję krakowskich artystów i wykazanie ich potencjału artystycznego, a także zakresu działań artystycznych w obrębie kierunków i trendów w sztuce współczesnej i propagowanie postaw opartych na świadomości tożsamości kulturowej.

Impreza składa się z 8 wystaw głównych organizowanych przez ZPAP Okręg Krakowski od 28 czerwca do końca lipca br. oraz z 37 wystaw towarzyszących – indywidualnych lub zbiorowych, organizowanych od końca kwietnia do końca sierpnia br. w instytucjach kultury, muzeach i w prywatnych galeriach sztuki współczesnej w Krakowie.


Otwarcie główne imprezy: GSW Bunkier Sztuki, 28.06.2019, godz. 17.00

Kurator generalny imprezy: Joanna Warchoł


Wystawy główne


GSW Bunkier Sztuki

Kraków, Plac Szczepański 3

  • * ZPAP_ASP

28.06 - 28.07.2019
wernisaż: 28.06.2019, godz. 17.00

Kuratorzy: Joanna Warchoł (malarstwo), Maria Moroz (rzeźba)

  • * Pamięci Artystów Polski Niepodległej

28.06 - 28.07.2019
wernisaż: 28.06.2019, godz. 17.00

Kuratorzy: Zbigniew Bajek, Wojciech Kopeć


Planty Krakowskie
przed GSW Bunkier Sztuki

  • * Przestrzeń_znaczeń

wystawa plenerowa rzeźby

28.06 - 28.07.2019
wernisaż: 28.06.2019, godz. 18.00

Kurator: Jan Tutaj


Pałac Sztuki TPSP w Krakowie

Plac Szczepański 4

  1. * Kontrasty

rozpasanie i asceza

28.06 - 28.07.2019

wernisaż 28.07.2019, godz. 19.00

Kuratorzy: Ewa Gołogórska-Kucia (malarstwo), Jacek Dudek, Krzesimir Wiater (rzeźba)

  • * Relacje

28.06 - 28.06.2019

wernisaż 28.07.2019, godz. 19.00

Kuratorzy: Małgorzata Bundzewicz (malarstwo), Jacek Dudek, Krzesimir Wiater (rzeźba)


Galeria Pryzmat, ul. Łobzowska 3

  • * Alter Ego 2

28.06 - 02.08.2019
wernisaż: 01.07.2019, godz. 18.00

Kurator: Adam Małek


Galeria Promocyjna ASP w Krakowie, Plac Matejki 13

  • * Interacje

Przechadzki samotnego marzyciela / Marzenia samotnego wędrowca
02 - 31.07.2019

wernisaż: 02.07.2019, godz. 18.00

Kuratorzy: Grzegorz Sztwiertnia, Joanna Zemanek

Biała Galeria CENTRUM NCK w Krakowie

  • * Punkt wyjścia

01 – 31.07.2019

wernisaż: 04.07.2019, godz. 18.00

Kuratorzy: Dariusz Milczarek (malarstwo), Magdalena Cisło (rzeźba)


Aleja Róż

  • * 50 lat Galerii Pryzmat

wystawa plenerowa

03-31.07.2019

Kurator: Joanna Warchoł