Pzestrzeń znaczeń - Wystawa główna

2019-06-28 - 2019-07-31

PRZESTRZEŃ_ZNACZEŃ

Planty Krakowskie
wystawa plenerowa

Druga odsłona ekspozycji rzeźby w przestrzeni krakowskich Plant, w ramach „Krakowskich Spotkań Artystycznych 2019 – DIALOGI", to kontynuacja propozycji nakierowanej na przybliżenie odbiorcom dzieł, których forma i specyfika umożliwia

ich percepcję poza ograniczonymi przestrzeniami galerii sztuki.

Rzeźba w przestrzeniach Krakowa gości stosunkowo rzadko, szczególnie ta, nosząca miano współczesnej... Prezentacja niniejsza chce nieco nadrobić te zaległości w formie kilkutygodniowej wystawy, ukazującej dzieła wybranych artystów, nie uzurpując sobie jednak prawa do bycia reprezentacją pewnego nurtu czy określonej stylistyki. Dobór prac to, z jednej strony, próba ukazania formalnej różnorodności spojonej troską o czytelność plastycznego znaku, ale także wielowątkowości odniesień do rzeczywistości kreowanej przez człowieka – przestrzeni emocji, refleksji czy racjonalnej obserwacji…

Przestrzeń_znaczeń jest więc subiektywną relacją wobec spostrzeżeń ujętych w złożoną semantykę rzeźbiarskiej formy i materii.


Jan Tutaj

Kurator

wystawa czynna do 31.07.2019.

fotografie: ZPAP, Magdalena Nałęcz, Artystyczne Spojrzenie