5. Bożonarodzeniowy Salon ZPAP Okręgu Krakowskiego 2019.

2019-10-16 - 2019-10-31

5. Bożonarodzeniowy Salon ZPAP Okręgu Krakowskiego 2019.

Malarstwo Grafika Rzeźba

Pałac Sztuki TPSP

Koleżanki i Koledzy!

Zarząd Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego zaprasza do udziału
w „5. Bożonarodzeniowym Salonie ZPAP Okręgu Krakowskiego 2019", który odbędzie się w Pałacu
Sztuki TPSP w Krakowie w grudniu br.

W wystawie mogą wziąć udział artyści zrzeszeni w ZPAP Okręg Krakowski posiadający prawa członkowskie, czyli opłacone składki członkowskie, które można uregulować w księgowości ZPAP OK.

Każdy artysta może zgłosić 1 pracę malarską, graficzną lub rzeźbiarską.

Format pracy malarskiej: szerokość w poziomie max. 200 cm, minimalna wielkość z oprawą nie mniejsza niż 50 cm.

Format pracy graficznej: w poziomie max. 70 x 100 cm, minimalna wielkość z oprawą nie mniejsza
niż 50 cm.

Prosimy o składanie w terminie do dnia 31 października 2019 roku w biurze Okręgu:

- reprodukcję pracy w formie elektronicznej na płytce CD (rozdzielczość 300 dpi)

- pełny opis pracy: imię i nazwisko, tytuł, technika, format, rok powstania

Ponieważ przewidujemy druk katalogu, opłata składkowa na jego druk wynosi 30 zł płatne z góry
u p. Grażyny Skowron

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00

Przypominam, że prace powinny być dostarczone indywidualnie do Pałacu Sztuki TPSP w dniu
2 grudnia 2019 roku (poniedziałek) w godzinach: 8.30 – 18.00.
Prace muszą być oprawione i przygotowane do ekspozycji.

Wernisaż wystawy odbędzie się 5 grudnia 2019 (czwartek).

Serdecznie Zapraszamy!!!

Joanna Warchoł
Prezes ZPAP OK

Zarząd ZPAP OK

Kraków, 16.09.2019