GRAFIKA I CZAS VI

2020-09-17 - 2020-09-30

OPISYWANIE ŚWIATA.
Mam wielką satysfakcję mogąc zaprezentować nowy fragment zbioru prac graficznych Związku Polskich
Artystów Plastyków Okręg Krakowski. Kolekcja ta budując się od lat pięćdziesiątych XX wieku staje się
już historycznym dokumentem styli i tendencji pojawiających się we współczesnej grafice.
Kolejna odsłona spojrzeń, interpretacji i pragnień OPISANIA ŚWIATA.
ŚWIAT jest jeden, ale dla każdego z nas inny i to właśnie tu się pojawia. O tym samym można
różnie opowiadać, inaczej oglądać i widzieć, bo i różne są epoki, lata, pokolenia i artyści których prace
tu przedstawiamy, ale drąży nas to samo: jak pokazać to co nas gnębi, nurtuje, zaciekawia. Artyści
doświadczają ŚWIATA, ŚWIATA który wie o nich wszystko, który ich posiada, ale tylko czasem coś
ujawnia.
Państwo, widzowie pojawiając się wobec tych prac widzicie dzieła określone, może skończone
i widzicie ŚWIAT w którym wszyscy jesteśmy, a ON znowu jawi się inaczej.
To co tu prezentujemy nie jest o czymś, to samo w sobie jest czymś, jest częścią naszego SWIATA.
Wywodzi się z rytuałów struktur, form, rytmów emocji i niepokoi, jest intymnym zapisem doświadczania.
Po zachodzie słońca wiatr ustaje, ale tyle się dzieje wokoło nas i w nas, że pozostają z tego ślady, gesty,
znaki. Duże i małe, czasem bardzo niepozorne, ale i wieloznaczne.
Może ten ŚWIAT jest tylko pretekstem dla naszych spotkań, działań i pozostawiania zapisów, które
każdy odczyta inaczej.
Kolekcja grafik, powstająca od roku 1958 z inicjatywy profesora WITOLDA Skulicza liczy obecnie ponad
3000 prac. Pierwsza wystawa GRAFIKA i CZAS dająca możliwość poznania części zbioru odbyła się w roku
2011 z okazji obchodów 100- lecia Związku Polskich Artystów Plastyków i prezentowała prace z lat 1950-
1981, kolejne wystawy to: rok 2016- GRAFIKA i CZAS II, prace z lat 1982-2002; rok 2017- GRAFIKA i CZAS

III, lata 2003- 2017; rok2018- GRAFIKA i CZAS IV- LUDZIE i ZWIERZĘTA; rok 2019- GRAFIKA i CZAS V-
MYŚL i RZECZ; obecna: rok 2020- GRAFIKA i CZAS VI- FORMA i RYTM.


Kurator wystawy - Ewa Gołogórska-Kucia