LAND ART "NATURALIA" 13-15.09.2019 r.

2019-07-15 - 2019-08-31
LAND ART "NATURALIA"
13-15.09.2019 r.

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Poznaniu
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie

Stowarzyszenie Naukowo–Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Poznaniu (SITO) oraz Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie zapraszają do wzięcia udziału w LAND ART "NATURALIA", który odbędzie się w dniach 13-15 września 2019 roku (piątek-niedziela) na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie.

Uczestnicy

Do udziału zapraszamy profesjonalistów – artystów, florystów, architektów krajobrazu o uznanym dorobku oraz studentów architektury krajobrazu, uniwersytetu artystycznego z Polski i zagranicy.
Dopuszcza się pracę indywidualną lub w zespołach 2 osobowych.


Miejsce konkursu

Prace będą wykonywane i eksponowane na terenie należącym do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie.


Termin imprezy

Impreza odbywa się w dniach 12-15.09.2019 r.

Od 12.09.2019 r. do 13.09.2019 r. – czwartek, piątek - wykonanie prac do 13.09.2019 godz. 12.00.

Ocena prac przez jury – piątek (13.09.2019 r.)

Wystawa od 14.09 do 15.10.2019 r.

Od 14.09.2019 Wystawa będzie trwać do naturalnej destrukcji.


KONKURS
Temat ,,Carpe diem"


W dzieło land art wpisane jest jego przemijalność. Każda chwila życia dzieła tak jak chwila ludzkiego życia jest ulotna, niepowtarzalna.
Upływający czas i warunki atmosferyczne powodują postępowanie nieodwracalnych zmian, uleganie destrukcji, które można obserwować.

Ocena prac konkursowych

Prace ocenia 5 osobowe jury składające się z przedstawicieli organizatora, muzeum, urzędu gminy Komorniki, profesjonalnych artystów plastyków.
Przy ocenie brane będą pod uwagę takie elementy jak

- wrażenie ogólne
- artystyczna interpretacja tematu
- dobór materiału
- kreatywność

Nagrody

Zostaną przyznane 3 nagrody oraz nagroda publiczności.
Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego otwarcia wystawy sobota 15.00.


Wystawa

Prace wykonane w trakcie konkursu będą prezentowane w miejscu wykonania do 30 października 2019 r. po tym terminie zostaną usunięte, zniszczone).
Autor/autorzy mogą sami je zdemontować po zakończeniu wystawy. W tym celu należy poinformować organizatora i ustalić termin demontażu.

Rejestracja

Poprzez przesłanie drogą pocztową lub elektroniczną zgłoszenia należy przesłać do organizatora
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa oddział poznański ul. Wieniawskiego, Poznań, email sito@sito.poznan.pl
|w terminie do 31.08.2019 r.

Zapytania należy kierować drogą elektroniczną na adres sito@sito.poznan.pl w terminie do 01.08.2019 r.

Organizatorzy zastrzegają możliwość odwołania imprezy w terminie do 01.08.2019 r. bez podania przyczyn.