2020-07-01 - 2020-09-15

INFORMACJE O KONKURSIE :

Organizator
Fundacja Pinata

Uczestnicy
Ogólnopolski konkurs skierowany jest do kobiet, artystek profesjonalnych. Warunkiem udziału jest ukończenie wyższej uczelni artystycznej. Do konkursu będą mogły też zgłaszać się studentki IV-VI roku uczelni artystycznych.

Opis.

„ŚWIATŁOCZUŁOŚĆ" jest hasłem stanowiącym punkt wyjścia dla twórczych poszukiwań. Jest to temat otwarty na różne interpretacje zarówno w obszarze malarstwa abstrakcyjnego jak i realistycznego, sztuki eksperymentalnej oraz tradycyjnej.

Konkurs ma na celu wyłonienie artystek reprezentujących różnorodne perspektywy twórcze, zebranie najciekawszych współczesnych twórczyń zajmujących się malarstwem.

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres mailowy: konkurs.swiatloczulosc@gmail.com

Wybrane przez Jury prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Galerii ZPAP w Toruniu. Najlepsze prace zostaną umieszczone w e - katalogu.

Wydarzenie dofinansowano z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Głównym Partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie autorów ZAiKS.

Nagroda

Laureatki konkursu otrzymają nagrody w wysokości 1000 zł, 500zł, 300 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń

2020-09-15

Strona konkursu

http://pinatagroup.com/swiatloczulosc/