ZBIGNIEW CEBULA

2018-04-10 - 2018-04-23

Pretekstem do zorganizowania wystawy jest 25-lecie samodzielnej pracy twórczej (dyplom 1993 roku w pracowni prof. Jana Szancenbacha) oraz 20-lecie pracy dydaktycznej na Wydziale Grafiki krakowskiej ASP (asystent u prof. Zbysława Maciejewskiego, następnie u prof. Stanisława Tabisza a od 2006 prowadzi Pracownię Malarstwa dla I roku).

Prezentowane prace pochodzą z ostatnich pięciu lat, w których dominowały dwa cykle malarskie: „Wieloryb w Katedrze" oraz „Wulkany jawne i ukryte, Drony bierne i aktywne". Stąd tytuł ekspozycji „Wieloryby i Wulkany".

Pierwszy z nich dotyczy styku szeroko rozumianego sacrum i realności – czegoś co można by określić jako „pęknięcie" rzeczywistości czy też momenty - w których zjawiska, zachwyty, postawy ludzkie, doznania osobiste, uczucia, zdają się tworzyć prześwity na transcendencję.

Drugi zaś cykl, „Wulkany jawne i ukryte, Drony bierne i aktywne"- najogólniej rzecz ujmując - jest metaforyczną próbą zobrazowania ludzkiej emocjonalności, jej odcieni i zakamuflowań.