ZNAK I LITERA / spotkanie edytorów

2018-10-25

PRELEGENCI

Samuel Čarnoký

Jest niezależnym grafikiem i projektantem mieszkającym we wschodniej Słowacji;

Katarzyna Gawrych-Olender

Grafika warsztatowa - cyfrowa, projektowanie graficzne;


Robert Jarzec

Projektowanie krojów pism, liternictwo, typografia, architektura informacji i projektowanie zorientowane

na doświadczenie użytkownika;

Peter Javorík

Projektant komunikacji wizualnej, a w szczególności plakatu i znaku graficznego;

Agnieszka Łakoma

Praca twórcza w dziedzinie grafiki: artystycznej (serigrafia, grafika cyfrowa), projektowaniu graficznym;

Marcin Kasperek

Projektowanie graficzne;


Robert Oleś

Projektant książek i typograf;

Władysław Pluta

Praca twórcza w dziedzinie grafiki: artystycznej (serigrafia), projektowaniu graficznym;

Marian Słowicki

Projektowanie publikacji, identyfikacji wizualnej oraz grafika warsztatowa: grafika cyfrowa

i serigrafia;


Stefan Szczypka

Zajmuje się głównie projektowaniem graficznym – typografią;


Andrzej Typo Tomaszewski

Typograf, poligraf, redaktor;


Adam Twardoch

Projektowanie graficzne: typografia, tworzenie aplikacji, projektowanie stron internetowych, wielojęzyczna typografia, nauczanie, pisanie;


WARSZTATY

Teresa B. Frodyma

Praca twórcza w dziedzinie grafiki – litografia, wklęsłodruk, projektowanie graficzne;

Maciej Majchrzak

Projektowanie graficzne;


inż. poligraf Bronisław Jarosz

Pracuje w Dziale Innowacji Drukarni Skleniarz