XI MIĘDZYNARODOWY KONKURS GRAFICZNY NA EKSLIBRIS. GLIWICE 2016

2015-11-20 - 2016-01-20
XI MIĘDZYNARODOWY KONKURS GRAFICZNY NA EKSLIBRIS. GLIWICE 2016 XI INTERNATIONAL GRAPHIC COMPETITION FOR EX LIBRIS. GLIWICE 2016 Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach zaprasza do udziału w gliwickim konkursie na ekslibris. Nadchodzące biennale będzie wyjątkowe, zbiega się bowiem z 500-rocznicą powstania pierwszego polskiego ekslibrisu. Organizatorzy mają nadzieję, że gliwickie spotkanie z ekslibrisem, połączone z obchodami wyjątkowej rocznicy będzie wielkim świętem księgoznaku zarówno polskiego jak i światowego. Konkurs ma charakter otwarty. Na konkurs można nadsyłać tylko i wyłącznie ekslibrisy. Uczestnik możne zgłosić dowolną ilość prac. Akceptowane są wszystkie techniki graficzne. Udział jest bezpłatny. Termin nadsyłania prac - 20 stycznia 2016 r. na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach ul. Kościuszki 17 44-100 Gliwice Szczegółowe zasady przystąpienia do konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz informacje o konkursie dostępne są na stronie: www.biblioteka.gliwice.pl Serdecznie zapraszamy! Kontakt z Organizatorem: Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach ul. Kościuszki 17 44-100 Gliwice tel./fax +48 32 2382510 exlibris@biblioteka.gliwice.pl pliki do pobrania:http://www.biblioteka.gliwice.pl/galeria/mkgne.html#mkigne2016