Architektura Sztuki. Przestrzeń Wnętrza.

2017-12-12 - 2018-01-10

Zaistniały kilka lata temu cykl wystaw pt. „Architektura sztuki" doczekał się już trzeciej edycji. Rozwinięty zawsze o wiodący problem dotyczył kolejno: „Struktury obrazu" w 2015 roku i „Przestrzeni koloru" rok temu. W wystawie biorą udział młodzi artyści zrzeszeni w naszym stowarzyszeniu i z myślą właśnie o nich Zarząd ZPAP Okręgu Krakowskiego organizuje pokazy, dające przekrojowy ogląd zakresu twórczości młodego pokolenia adeptów sztuki. Pomysłodawczynią i kuratorką cyklu jest koleżanka Joanna Banek czuwająca nad doborem uczestników wystawy, jej kształtem i projektem katalogu. Wystawa odbywa się zawsze w Galerii Kotłownia Politechniki Krakowskiej, za co bardzo serdecznie dziękujemy prof. Stefanowi Dousie – przewodniczącemu Rady Programowej Galerii Politechniki Krakowskiej i Panią Danucie Zajdzie oraz Ewie Szczupak, opiekunkom galerii.

W tym roku w wystawie bierze udział 9 artystów, w zdecydowanej większości absolwentów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pochylając się nad „Przestrzenią wnętrza", poprzez swe obrazy dadzą odpowiedź na zadane im pytania dotyczące szerokich możliwości interpretacyjnych powyższego tematu. Można go potraktować dosłownie, skupiając się na otoczeniu, w którym przebywamy, ale można pójść znacznie dalej, odnosząc się do życia duchowego człowieka, jego psychiki, indywidualności i oryginalności, zastanowić się nad istotą bytu i mieszkającą w nas wrażliwością. Samo słowo wnętrze posiada tak wiele odniesień i synonimów, że jego analiza i ostateczne, plastyczne decyzje ujawnić mogą ciekawy przekrój zainteresowania twórców problemem, którego wielowarstwowość stanowi częsty motyw artystycznych działań.

Zapraszamy więc na wystawę, której trwałym śladem pozostanie nie tylko ten katalog, ale również, a może przede wszystkim, wyniesione z niej wrażenia i refleksje...

Kraków, 15 listopad 2017

Joanna Warchoł - Prezes ZPAP OK


Kraków 10.10.2017

Architektura Sztuki. Przestrzeń Wnętrza.

W tegorocznej edycji projektu Architektura Sztuki postanowiłam zaprosić artystów do WNĘTRZA. Ma to być pokaz odkrywcy, eksploratora albo poszukiwacza. Każdy z artystów będzie musiał określić czy zainspirowała go przestrzeń wewnętrzna człowieka, jego emocje i rozterki, ekstrawertyzm lub introwertyzm, czy może będzie to człowiek we wnętrzu. Człowiek poszukujący swojego miejsca i swojej przestrzeni, aranżujący ją i otaczający się przedmiotami, albo preferujący ascetyczne przestrzenie i takie też otoczenie. Przedstawiona może być w obrazie istota ludzka szukająca spokoju, bezpieczeństwa, otuchy, szczęścia lub zabawy.

Zastanawiam się, czy uda się pokazać wnętrze człowieka przez wnętrze, pomieszczenie namalowane ręką artysty?

Sądząc po zaproszonych przedstawicielach Sztuk Pięknych – tegoroczna ekspozycja malarska będzie prawdziwie zaskakująca, metafizyczna i mam nadzieję odkrywcza. Każdy z zaproszonych twórców jest mistrzem klimatu, nastroju oraz narracji. Opowiada o niewypowiedzianych, a odczuwalnych stanach istnienia, wnętrza człowieka we wnętrzu. Obrazy zapewne wprowadzą widza w swoistą grę i czym dłużej będziemy z ta sztuką obcować, tym więcej odkryjemy interesujących szczegółów podpowiadających nam, co było inspiracją, co artystę poruszyło w danym momencie, o czym autor chciał nam opowiedzieć i czym się chciał z widzem podzielić? W obrazie można zadawać pytania, można postawić zagadkę, wymalować poemat, poezję czy esej, ale czy widz doceni i odczyta intencje artysty? Jak je zinterpretuje? To zależy od wewnętrznej przestrzeni widza, od jego wrażliwości.

Życzę wiec Państwu dużo wrażliwości, by delektować się odczytywaniem wszystkich wysublimowanych tematów i subiektywnych prawd przedstawionych na tej wystawie.

Joanna Banek - Kurator wystawy