ZBIGNIEW BAJEK

2018-03-22 - 2018-04-05

Projektu artystyczny "Relikwiarze", jest próbą podsumowania mojej ponad trzydziestoletniej pracy twórczej ściśle związanej z Krakowem – tu kończyłem studia, tu pracuję jako pedagog (od 8 lat na stanowisku profesora zwyczajnego). W Krakowie realizowałem moje najważniejsze przedsięwzięcia artystyczne angażujące twórców kilku pokoleń: „Dotyk – ikonografia lat 80. w twórczości plastycznej środowiska krakowskiego", z ramienia odrodzonego ZPAP, Bunkier Sztuki, Pałac Sztuki, Kraków 1991; „Granice tożsamości" (projekt polsko-niemiecki), Pałac Sztuki, 2009; „Dramat Wolności", Areszt Śledczy w Krakowie, 2014. W roku 2018 w Nowohuckim Centrum Kultury prezentowane będą prace 130 uczestników projektu „Kafka – przełamywanie granic" oraz w Pałacu Sztuki prace ponad 100 artystów zaproszonych do projektu „Dotyk Wolności".

Projekty, w których uczestniczą profesorowie, doktoranci i studenci oraz artyści nie związani z Uczelnią, adresowane są do różnych grup społecznych,

w tym do wykluczonych. Potężna kolekcja prac artystów uczestniczących

w projektach "wolnościowych" oraz prac osadzonych, uczestniczących

w warsztatach była pokazywana w różnych miejscach Polski i Europy.

60 rocznica urodzin oraz 35 rocznica pracy pedagogicznej w Akademii Sztuk Pięknych to preteksty do przygotowania wystawy obejmującej nieprezentowane jeszcze przeze mnie cykle prac składające się na zbiór zatytułowany „Relikwiarze". W kilkunastu zestawach prac realizowanych

w różnych mediach (każdy liczy po 15 elementów jak cykl pasyjny) sięgam po ważne dla mnie wydarzenie, miejsca, ludzi, przedmioty.

Zdarzyło mi się żyć w ciekawych czasach, które ważyły na moich życiowych wyborach, w które angażowałem się jak chociażby w Ruch Kultury Niezależnej, które w konsekwencji odcisnęły swoje piętno na tym co robię jako artysta.

Zbigniew Bajek